Over PSAZ

Ontstaan

In 1996 verenigden een zestal Limburgse organisaties die arbeidszorg aanbieden zich in het ‘consortium arbeidszorg Limburg’.

In 1999 werden de eerste contacten gelegd met het provinciebestuur van Limburg, en werd de samenwerking tussen de verschillende arbeidszorginitiatieven geformaliseerd met de oprichting van een overkoepelende VZW.

Tegenwoordig kent het Provinciaal Steunpunt Arbeidszorg een ledenfederatie van een 30-tal leden. Elk van deze leden kent zijn oorsprong in de sociale tewerkstelling, de VAPH-sector, de geestelijke gezondheidszorg en/of het algemeen welzijnswerk.

De organisatie beoogt de verdere uitbouw van arbeidszorg binnen de provincie Limburg, alsook de ondersteuning en begeleiding van de verscheidene arbeidszorginitatieven. Dit alles wordt verwezenlijkt door het organiseren van overlegmomenten tussen alle leden van het PSAZ.

Daarnaast werkt het steunpunt mee aan de beleidsmatige uitwerking van arbeidszorg ter bevordering van de aspecten ‘werk’ en ‘zorg’ in eenieders leven.

Verwijzers

samen op zoek naar werk op maat
 

Meer informatie

Opdrachtgevers

samen op zoek naar werk op maat
 

Meer informatie

Kandidaten

een zinvolle dagbesteding of werk op maat? We zoeken het graag samen met u uit!

Meer informatie