Kandidaten

Participatieladder:

waar bevindt u zich op de participatieladder?

Waar bevindt u zich op de participatieladder? En naar welke trede wilt u graag toewerken?

Wij ondersteunen u maar al te graag bij het beklimmen van deze ladder! Dit gebeurt, zoals de ladder illustreert, steeds trapsgewijs.

Een zinvolle dagbesteding en/of werk op maat is steeds het uiteindelijke doel! Is dit onder de vorm van betaald werk binnen een bedrijf (trede 6)? Heeft u daar nog wat ondersteuning bij nodig (trede 5)? Ben je misschien eerder nog wat zoekende naar wat je nu precies wilt doen (trede 4)? Of gaat de voorkeur uit naar een vorm van vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld arbeidszorg (trede 3)?

Wij zoeken het samen met u uit!Naar welke instanties kan u zich wenden?

Afhankelijk van uw uitkering, wendt u zich ook best voor meer informatie naar deze uitkeringsinstantie.

Tevens kan u ook altijd bij één van de arbeidszorginitiatieven terecht voor meer inlichtingen.

Verwijzers

samen op zoek naar werk op maat
 

Meer informatie

Opdrachtgevers

samen op zoek naar werk op maat
 

Meer informatie

Kandidaten

een zinvolle dagbesteding of werk op maat? We zoeken het graag samen met u uit!

Meer informatie