Organisaties

vzw Labor Arbeidskansen

Naam:
vzw Labor Arbeidskansen
Adres:

Bilzerweg 88, 3665 As

Telefoon:
089/56 85 65
Contactpersoon:
Coussement Godfried
E-mail:
info@arbeidskansen.be
Website:
http://www.arbeidskansen.be
Trefwoorden:
Semi-industrieelwerk, sorteerwerk, inpakwerk, montage, mailings, vorming
Activiteiten:
Semi industrieel werk , Sorteerwerk , Inpakwerk , Montage , Mailings , Vorming
Sector:
Sociale Economie
Werkvorm:
Arbeidsmatige activiteiten (AMA), activeringsstage, meerbanenplan (MBP)
Omschrijving:

Arbeidszorg is een vangnet voor mensen die om persoons- of maatschappijgebonden redenen niet (meer) terechtkunnen in het reguliere circuit of het beschermde tewerkstellingscircuit. Deze mensen voeren begeleide activiteiten uit op een werkvloer om zo de aansluiting met een werkcontext (opnieuw) te maken.

Bij Labor Arbeidskansen vzw – Afdeling Arbeidszorg As werken de medewerkers in groep in een atelier. Onder intensieve begeleiding wordt getracht nodige competenties voor doorstroom naar arbeid te ontwikkelen. Dit gebeurt door uitvoering van productiematige activiteiten. Deze activiteiten zijn erg afwisselend: semi-industrieel werk, kleine montagewerken, brieven in enveloppen steken, stickers plakken, zakjes vullen met onderdelen, borsteltjes knippen, … Daarnaast krijgen de medewerkers allerlei vormingen (vb. EHBO, verkeer, veiligheid, lezen en schrijven,…) die ook in het dagelijks leven van pas komen. De verscheidenheid van de medewerkers is essentieel; ze vullen elkaar aan en hierdoor kunnen zich groepsdynamica en interpersoonlijke contacten voluit ontwikkelen.