Organisaties

vzw Labor Arbeidskansen

Naam:
vzw Labor Arbeidskansen
Adres:

Pannenhuisstraat 36A bus 1, 3650 Dilsen-Stokkem

Telefoon:
089/56 85 65
Contactpersoon:
Corthals Christine
E-mail:
info@arbeidskansen.be
Website:
http://www.arbeidskansen.be
Trefwoorden:
Semi-industrieel werk, sorteerwerk, inpakwerk, montage, vorming
Activiteiten:
Semi industrieel werk , Sorteerwerk , Inpakwerk , Montage , Vorming
Sector:
Sociale Economie
Werkvorm:
Arbeidsmatige activiteiten (AMA), activeringsstage, meerbanenplan (MBP)
Omschrijving:

Arbeidszorg is een vangnet voor mensen die om persoons- of maatschappijgebonden redenen niet of nog niet terechtkunnen in het reguliere circuit of het beschermde tewerkstellingscircuit. Deze mensen voeren begeleide activiteiten uit op een werkvloer om zo de aansluiting met een werkcontext (opnieuw) te maken.

Labor Arbeidskansen vzw – Afdeling Arbeidszorg Dilsen-Stokkem is een werkplaats in eigen beheer van het arbeidszorginitiatief. Onder intensieve begeleiding wordt getracht nodige competenties voor doorstroom naar arbeid te ontwikkelen. Dit gebeurt door uitvoering van productiematige activiteiten. Deze activiteiten zijn: eenvoudig montagewerk, plooiwerk, sorteerwerk en verpakking, dit in onderaanneming van diverse bedrijven. Daarnaast krijgen de medewerkers allerlei vormingen (vb. EHBO, verkeer, veiligheid, lezen en schrijven,…) die ook in het dagelijks leven van pas komen. De verscheidenheid van de medewerkers is essentieel; ze vullen elkaar aan en hierdoor kunnen zich groepsdynamica en interpersoonlijke contacten voluit ontwikkelen.